A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

World Cup Latin & Ballroom WDC AL & 11th Stardance Festival

Regulamin PTT


                                                REGULAMIN TURNIEJU

1. Nazwa Turnieju

    EUROPEAN LATN CUP WDC AL  (PUCHAR EUROPY W TAŃCACH 

    LATYNOAMERYKAŃSKICH WDC AL) & STARDANCE FESTIVAL - OTWARTE

    MISTRZOSTWA WROCŁAWIA PTT.

2. Organizatorzy turnieju: Taneczny Klub Sportowy Stardance & Dance Team Wrocław.   

3. Termin: 13 kwietnia 2019.

4. Miejsce: Hala Sportowa Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Oławska 46, Jelcz Laskowice k.

    Wrocławia.

5. Wymiary parkietu: 28m x15m.

6. Na bloku I i II turniej zostanie rozegrany na dwóch parkietach. (dot. niektórych kategorii).

    Wymiary parkietów 14m x15m.

8. Kierownik turnieju: MICHAŁ SKAWIŃSKI TEL. 602 100 079 

                                     GRAŻYNA MĘŻYK TEL. 660 691 707

9. Charakter turnieju: indywidualny, PREMIUM, ogólnopolski:        

      a).Turniej w kategoriach rekreacyjnych zostanie rozegrany zgodnie z przepisami: 

         „ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH REKREACYJNYCH KLAS:

   ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO” Okręgu Dolnośląskiego” opublikowanymi na     

    stronie : www.ptt.wroclaw.pl        

b). W klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B, A turniej rozegrany będzie w Systemie PREMIUM

    stosownie do kategorii wiekowej. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji, w najwyższej klasie,

    danej kategorii wiekowej (do wglądu na stronie www.taniec.pl )
c).Puchar Europy rozgrywany będzie zgodnie z przepisami WDC AL (www.wdcamateurleague.com)    

                              

8.   Zawodnicy - klasy taneczne / kat. wiekowe:

1.      do lat 9  "brąz"   WA, C, POL

      10-11 lat "brąz"  WA, Q, C, J

2.      do lat 9 H - WA, Q, C, POL

      10-11 H - WA, Q, C, J

3.      10-11 G - WA, Q , C, J

      12-13 H - WA, Q , C, J

4.      10-11 F -  WA, WW, Q, C, S, J

5.      10-11 E -  WA, WW, Q, C, S, J

6.      12-13 F -  WA, WW, Q, C, S, J

7.      12:13 E  - WA, T, WW, Q, C, S, R, J

8.      12-13 D - WA, T, WW, F, Q

9.      12-13 D - C, S, R, PD, J

10.  14-15 F+E - WA, T, WW, Q, C, S, R, J

11.  14-15 D - WA, T, WW, F, Q

12.  14-15 D - C, S, R, PD, J

13.  14-15 C - WA, T, WW, F, Q

14.  14-15 C - C, S, R, PD, J

15.  POW.15 D - WA, T, WW, F, Q

16.  POW.15 D - C, S, R, PD, J

17.  POW. 15 C - WA, T, WW, F, Q

18.  POW. 15 C - C, S, R, PD, J

19.  POW. 15 B - WA, T, WW, F, Q

20.  POW. 15 B - C, S, R, PD, J

21.  POW. 15 A - WA, T, WW, F, Q

22.  POW. 15 A - C, S, R, PD, J

23.  12-13 OPEN  WA, T, WW, F, Q

24.  12-13 ( U14) WDC AL European Latin Cup  C, S, R, PD, J

25.  14-15 OPEN  WA, T, WW, F, Q

26.  14-15 ( U16) WDC AL AL European Latin Cup   C, S, R, PD,

27.  16-18 OPEN  WA, T, WW, F, Q

28.  16-18 ( U19) WDC AL AL European Latin Cup   C, S, R, PD, 

29.  16-20  OPEN WA, T, WW, F, Q

30.  16-20 ( U21) WDC AL AL European Latin Cup   C, S, R, PD, J

31.  DOROŚLI OPEN OPEN  WA, T, WW, F, Q

32.  DOROŚLI WDC AL World Cup C, S, R, PD, J

   

10. Skład Komisji Skrutacyjnej.

      Agnieszka Bajda, Dominika Górska-Jabłońska, Katarzyna Kozłowska

11. Skład Komisji Sędziowskiej  

12.Warunki uczestnictwa:
      a).Dokonanie zgłoszenia on-line na stronie www.europeanlatincup.com w zakładce

         TURNIEJ PTT & WDC AL  / REJESTRACJA do 10.04.2019 do godz.24:00
      b).Dokonanie opłaty startowej na miejscu lub on-line przez stronę główną turnieju    

        www.europeanlatincup.com w zakładce BILETY/ STOLIKI/STARTOWE

13.Warunki uczestnictwa w turnieju PTT
     W turnieju może wziąć udział para, która:
      a) jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych PTT
      b) ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy PTT
      c) posiada licencję taneczną na dany rok kalendarzowy PTT
      d) należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego
      e) posiada książeczkę startową lub dokument potwierdzający tożsamość

          Warunki uczestnictwa w turnieju WDC AL:

      a) w turnieju może wziąć para, która posiada książeczkę startową lub dokument                       

          potwierdzający tożsamość

14. Sprzedaż biletów on-line

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się system PayU.

Organizator turnieju zobowiązuje się, w przypadku dokonania przez kupującego opłaty za pomocą płatności on-line, dostarczyć Kupującemu zakupiony bilet w formie elektronicznej na podany adres email lub umożliwić mu pobranie wygenerowanego biletu ze swojej strony internetowej lub w innej formie po uprzednim kontakcie z Organizatorem. W przeciwnym wypadku Organizator zwróci 100% zapłaconej kwoty kupującemu w ciągu 14 dni.

Dostępne formy płatności to przelew bankowy, karty płatnicze oraz szybkie formy płatności dla wszystkich banków zintegrowanych z systemem PayU.

Ochrona danych osobowych. W momencie rezerwacji biletów na turniej on-line konieczne jest podanie przez Kupującego jego prawdziwego Imienia, Nazwiska oraz adresu E-mail. Przekazanie tych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do dokonania zakupu biletu. Przekazane dane podlegają pełnej ochronie wynikającej z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Organizator turnieju będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Skawinski Dance Group i z nią współpracującym, w szczególności w celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach Skawinski Dance Group lub ofertach specjalnych. Organizator deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

Polityka zwrotów. Ze względu na specyfikę rezerwowania konkretnych miejsc na hali, na której odbywać się będzie turniej tańca zwroty nie są akceptowane przez Organizatora. Kupujący zobowiązany jest do podjęcia przemyślanej decyzji co do wyboru miejsca i decyzji o jego wykupieniu. Organizator dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość zmiany miejsca na inne w tej samej cenie lub na miejsce w cenie wyższej od pierwotnie wykupionej po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Zastrzega on sobie jednak prawo do odmowy zamiany miejsca bez podawania przyczyny.

Polityka reklamacji. Organizator zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy organizowane przez niego wydarzenie się nie odbędzie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji: michal@skawinski.com

 

15. Cena biletów

 

Ceny biletów

Podstawówka & Gimnazjum

Dorośli

BILETY NA TRYBUNY

CENA ZA OSOBĘ

CENA ZA OSOBĘ

DZIECI 0-5 LAT

BEZŁATNIE

BEZPŁATNIE

BLOK I , II,  III

25,00 zł

50,00 zł

BLOK IV - GALA WIECZORNA

50,00 zł

80,00 zł

CAŁODNIOWY

60,00 zł

100,00 zł

MIEJSCE PRZY STOLIKU - CAŁODNIOWY

160,00 zł

160,00 zł

DZIECKO PRZY STOLIKU ( 0-5 LAT)

100,00 zł

 

 

16. Opłaty startowe za udział w Stardance Festival & World Cup Latin WDC AL.

 

Ceny biletów

Tancerz/ Tancerka

za kombinację w klasie "brąz"

za kombinację w klasie  H, G

10 zł/os.

20 zł/os.

za kombinację w klasie F, E

35 zł/os.

za styl w klasie F, E, D

za styl w klasie C, B, A

35 zł/os.

35 zł/os.

za styl w klasie Open

50 zł/os.

za udział w turnieju  dla par Under 12 / Under 14 / Under 16 / Under 19/Under 21/ European Latin Cup WDC AL

60 zł/os. / 15 Euro per person

 za udział dla par ADULT European Latin Cup WDC AL

100 zł/os. / 25 Euro per person

 

17.Koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy

     turnieju.

18.Organizator nie ubezpiecza par.

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

20.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i

     fotograficznych z turnieju.

21. Dodatkowe informacje Organizatora

     Bufet - TAK

     Opieka medyczna - TAK

     Stoiska - asortyment taneczny - TAK

     Inne - TAK


23. Program turnieju (odebranie numerka max. godzinę przed turniejem).22. Nagrody (nagrody, dyplomy, puchary, medale, upominki).

 

      Program  turnieju.

I BLOK start godz. 08.30,  rejestracja godz. 07:15-8:00

do lat 9  "brąz"   (WA, C, POLKA)

10-11 lat "brąz"  (WA, Q, C, Jv)

do lat 9 klasa H - (WA, Q, C, POLKA)

10-11 lat klasa H - (WA, Q, C, Jv)

10-11 lat klasa  G - (WA, WW, Q , C, S, Jv)

12-13 lat klasa H - (WA, Q , C, Jv)

10-11 lat klasa F - (WA, WW, Q, C, S, Jv)

10-11 lat klasa E - (WA, WW, Q, C, S, Jv)

12-13 lat klasa F -  (WA, WW, Q, C, S, Jv)

12:13 lat klasa E  - (WA, T, WW, Q, C, S, R, Jv)

12-13 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

12-13 lat klasa D - (C, S, R, Pd, Jv)

14-15 lat klasa C - (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat klasa C - (C, S, R, Pd, Jv)

POW. 15 A - WA, T, WW, F, Q

POW. 15 A - C, S, R, PD, J

 

II BLOK start godz.12:00,  rejestracja godz.10:30-11:30

14-15 lat klasa F+E - (WA, T, WW, Q, C, S, R, Jv)

14-15 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat klasa D - (C, S, R, PD, JV)

pow.15 lat klasa D - (WA, T, WW, F, Q)

pow.15 lay klasa D - (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat klasa C - (WA, T, WW, F, Q)

pow. 15 lat klasa C - (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat klasa B - (WA, T, WW, F, Q)

pow. 15 lat klasa B - (C, S, R, PD, JV)

12-13 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

14-15 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

16-18  lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

16-20 lat ( Under 21)  European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

 

III BLOK start godz.17:00, rejestracja godz.15:30-16:30

12-13 lat ( Under 14) European Latin Cup  WDC AL (C, S, R, PD, JV)

14-15 lat ( Under 16) European Latin Cup WDC AL  (C, S, R, PD, JV)

Eliminacje 16-18 lat ( Under19) European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

pow. 15 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

Eliminacje pow. 19 lat ADULT  European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD,JV)

 

IV BLOK start godz.20:00, rejestracja godz. 18:30-19:30

1/2 finału 16-18 lat ( Under 19) European Latin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

1/2 finału 16-20 lat OPEN  (WA, T, WW, F, Q)

1/4 finału i finał ADULT  European Laatin Cup WDC AL (C, S, R, PD, JV)

 

25. Organizator zastrzega prawo do zmiany godzin rozpoczęcia bloków tanecznych w     

      zależności od ilości zapisanych par. Ostateczny rozkład godzinowy zostanie podany po

      zamknięciu list startowych tj 11.04.2019

26. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik .

      Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.